Geopatogenní zóny

Co jsou geopatogenní zóny a geopatický stres?

Geopatický stres je termín, používaný pro vlivy, které stresují naše tělo a souvisejí s místem, kde žijeme nebo pracujeme. Tyto stresy mohou být tvořeny vlivem podzemních vodních proudů, puklin v podloží nebo "energetických linií". Energie se odrážejí od různých materiálů jako například radiové vlny. Proč k takovým negativním nerovnováhám dochází, je zatím nejisté. Energie geopatického stresu mohou být testovány například virgulí nebo kyvadlem a mohou být velmi složité. Příčiny geopatického stresu jsou ale obvykle jednoduché.

Jak geopatogenní zóny ovlivňují lidský organismus

Geopatický stres obvykle působí na člověka tak, že mu ubírá energii. To může mít velmi škodlivý efekt na imunitní systém. Lidé se liší svou citlivostí na geopatický stres, často jsou vůči němu více zranitelní, pokud jsou například nemocní. Geopatický stres je široce uznávaným faktorem, který přispívá k nejrůznějším onemocněním, například mnoha ortodoxními lékaři v Německu nebo v Rakousku.

Dá se vliv geopatogenních zón dokázat?

Obtíž spočívá v tom, že ať už geopatický stres způsobuje jakákoliv energie, nedá se detekovat současnými vědeckými přístroji. Jeho působení na člověka je ale vědecky dokázáno. "Segmentelektrograph", který měří elektrické reakce v těle, přestal fungovat, dokud nebyla konzultační místnost lékaře neutralizována od vlivů geopatického stresu. Tento přístroj pracuje na dobře prokazatelných vědeckých principech. "Jakmile byl geopatický stres neutralizován, přístroj okamžitě "naskočil" a začal fungovat", prohlásil konzultant.

Jak můžeme detekovat přítomnost geopatického stresu?

Dosud máme k dispozici pouze nepřímá měření vlivu geopatického stresu. Diagnostický přístroj "Vega", který využívá akupunkturní body, dokáže zjistit jeho přítomnost. Také se dá vytestovat jednoduchým svalovým testem, který testuje svalové reflexy.

V rukou šikovného senzibila jsou asi nejlepším nástrojem virgule nebo kyvadlo, protože těmi je možné detekovat nejen přítomnost geopatického stresu, ale také oblast jeho působení. Příčiny geopatického stresu jsou obvykle jednoduché, může to být například podzemní proud vody. Jeho výsledné účinky však mohou být velmi komplikované.

Ačkoli to může vypadat zvláštně, je možné perfektně zmapovat například nemovitost, abychom dostali přesnou informaci o zdrojích geopatického stresu. Další informace nabízí například kniha "Anyone Can Dowse For Better Health" (Kdokoliv může testovat pro lepší zdraví) od Arthura Baileyho.

Jak se můžeme před geopatogenními zónami chránit?

Je spousta způsobů, které kdy byly vymyšleny. Některé rozumné, některé velmi zvláštní s těžko prokazatelnou účinností. Jednou z možností je například kladení kovových prutů do země na vhodná místa. To se někdy nazývá "akupunktura pro Zemi".

Dokud se nezmění spodní proudy, není obvykle nutné tuto nápravu jakkoliv měnit nebo upravovat. Akupunktura pro Zemi je ale velmi časově náročná a také drahá. A protože se spodní proudy mohou měnit, je její účinnost časově omezená.

GeoWave - patentované řešení, existující již od roku 1997

GeoWave, rakouský patentovaný výrobek (a jeho menší verze MiniWave), také neutralizuje geopatogenními zónami postižená místa. Původně nebyla GeoWave zamýšlena jako ochrana před zónami, měla být pouze "okrasným prvkem" v rakouských nemocnicích. Pacienti ale začali komentovat to, jak dobře se po instalaci GeoWave cítili. Následné vědecké testy ukázaly, jak lidské energetické pole reaguje na přítomnost GeoWave a jak klesají ničivé vlivy jak geopatogenních zón, tak také elektromagnetických polí.

Jak úspěšná je neutralizace geopatogenních zón?

Při použití spolehlivých metod může být škodlivý vliv geopatogenních zón zcela odstraněn. Obvykle je to možné na neomezenou dobu. Než vymizí reziduální stres, může to trvat až dva týdny, ale lidé se s GeoWave obvykle cítí znatelně lépe již po jednom či dvou dnech.

Pokud člověk procházel nějakými terapiemi, které na něj neměly valný efekt (například akupunktura), je možné, že po instalaci GeoWave budou mít terapie u pacienta výrazně lepší výsledky.